Sketching en Plein Air: Day 1

PleinAir day 4

Piermont, NY